اسد ۱۶, ۱۳۹۹

سران احزاب سیاسی در پی نابودی تروریستان در شمال افغانستان

سه احزابسترجنرال عطا محمد نور والی بلخ می گوید که سران احزاب سیاسی جمعیت اسلامی، جنبش ملی و وحدت اسلامی افغانستان تصمیم گرفته اند که جنگ علیه هراس افگنی و تروریستان را در شمال کشور آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تصمیم پس از نشست سه جانبه میان عطا محمد نوروالی برحال بلخ و نماینده ارشد حزب جمعیت اسلامی، سترجنرال عبدلرشید دوستم رهبر جنبش ملی و معاون اول ریاست جمهوری و استاد محمد محقق رهبر وحدت اسلامی و معاون ریاست اجرایی حکومت گرفته شده است.

آقای نور پس ادای نماز عید فطر روز جمعه (۲۶ سرطان) در مسجد جامع روضه ی مبارک منصوب به حضرت علی (ع) در مزار شریف سخنرانی کرد.

وی تاکید کرد که رهبران این احزاب دیگر نمی خواهند که مردم قربانی خشونت شوند و آنان آماده اند تا هراس افگنان را نابود سازند.

اقای نورضمن انتقاد از گفتگوهای صلح گفته است که چنین گفتگوها در صورت که از یک آدرس و با مشوره ی مردم و احزاب سیاسی صورت نگیرد، نتیجه ی مثبت برای مردم نخواهد داشت بنا براین این گفتگو ها باید از یک آدرس مشخص و به گونه ی شفاف باشد زیرا برخی از کشورها در تلاش مشروعیت بخشیدن به طالبان است.

همچنین ستر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری نیز ضمن ابراز امید واری از گفت وگو های صلح گفته است که وی هر گز فشار های نظامی طالبان را نخواهد پذیرفت.

آقای دوستم خاظرنشان کرده که طرفدار مذاکره هست اما غافل نیست که از یک سو در میز مذاکره بنشینند و از دیگر طرف فشار ها متقبل شود.

جنرال عبدالرشید دوستم می گوید که اگر فشار های نظامی طالبان بیشتر شود، خودش لباس نظامی خواهد پوشید و در صف نظامیان قرار خواهد گرفت.

دوستم در ادامه گفت:”ازبکستانی ها و چیچینی ها به دعوت کی اینجا امدن خانه ها مارا سوختاندن دوشک می انداختند و می شیشتن ما نمی گذاریم هیچ کاری کرده نتوانستم ، سربازی واری پرتله می پوشم و می رزمم اگر زخمی شدم یا کشته پروا نداره.”

آقای دوستم تاکید کرد:” سلاح ها را فروختند نام نمیگیرم مه کدام نیت خصمانه نداشتم می خواستم به روز مبادا یک بیست میل سلاح مردم داشته باشند وهمو قسم که پیش بینی کرده بودم همو قسم شد.”

از سوی هم، صلاح الدین ربانی، رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور نیز گفته است که این حزب یکی از احزابی مهم در نبرد علیه طالبان بوده است و ضروری است که در ترکیب هیات مذاکره با طالبان نقش جمعیت برجسته باشد.

به گفته ربانی، حزب جمیعت یگانه حزبی بود که در برابر طالبان در نبرد قرار گرفت از همین رو بدون حضور نماینده برجسته از این حزب در گفت وگو های صلح این گفت وگو ها نتیجه نخواهد داد از همین رو باید نماینده این حزب در گفت وگو های صلح حضور داشته باشد.