سرانجام هئیت اداری مجلس نماینده گان تکمیل شد

۲۴ حوت ۱۳۹۴

12821987_1040967999297653_956815739_nپس از چهار دور انتخابات، معاون دوم مجلس نماینده گان بر اساس رایگیری علنی انتخاب شده و هئیت اداری مجلس تکمیل شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رای گیری برای تعیین معاون دوم مجلس که در سه دور انتخابات قانونی و یک دور انتخابات بر اساس اصول وظایف داخلی بی نتیجه مانده بود، امروز (24حوت) به صورت علنی برگزار شد.

در این رایگیری که بر اساس اصول وظایف داخلی انجام شد، نعمت الله غفاری با کسب رای موافق اکثر نماینده گان به عنوان معاون دوم تعیین شد.

تنها هشت نماینده به نعمت الله غفاری کارت سرخ دادند.

حکم می کند که اگر پس از چهاربار انتخابات سری بر سر یک پست نتیجه ‌ای در پی نداشته باشد، در دور پنجم، انتخابات به صورت علنی برگزار می شود.

به این اساس، در سال ششم کاری مجلس، ظاهر قدیر به عنوان معاون اول، نعمت الله غفاری معاون دوم، عبدالروف انعامی منشی و عرفان‌ الله عرفان نایب منشی مجلس نمایندگان خواهند بود.

اصول وظایف داخلی مجلس

خاورمیانه

سرانجام هئیت اداری مجلس نماینده گان تکمیل شد

معاون دوم

نعمت الله غفاری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed