سرانجام رحمانی رئیس مجلس شد

۸ سرطان ۱۳۹۸

سرانجام بعد از چهار دوره، سرنوشت ریاست مجلس نمایندگان مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در انتخابات امروز (۸سنبله) مجلس نمایندگان میر رحمان رحمانی و خان محمد وردک به رقابت پرداختند.

به اساس معلومات ملک قیس نور آغا، رئیس مؤقت مجلس، در نشست امروز ۲۴۵ نماینده حضور داشتند و فرد برنده باید ۱۲۳ رای کسب می کرد.

در پایان شمارش آرا نیز آقای رحمانی ۱۳۶ رای به دست آورده و خان محمد وردک توانست ۹۶ رای کسب کند.

رئیس موقت مجلس نیز بعد از شمارش آرا، میر رحمان رحمانی را برنده اعلام کرده و بعد از گذشت چندین روز، سرنوشت ریاست مجلس مشخص شد.
مجلس نمایندگان در نزدیک به یک ماه گذشته بخاطر گزینش رئیس این جرگه چهار دور انتخابات بی‌نتیجه را انجام داده بود.

افغانستان

رئیس

رحمانی

مجلس نمایندگان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.