سخنگوی جدید ارگ و رئیس تشریفات ادار امور معرفی شدند

۱۶ جوزا ۱۳۹۵

13348768_10208957898000687_161220511_nمحمد اشرف غنی با صدور حکم «محمد هارون چخانسوری» را بحیث سخنگوی جدید ریاست جمهوری و «مختار الله مختار» را بحیث رئیس تشریفات اداره امور تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد هارون چخانسوری قبلا رئیس تشریفات ریاست عمومی اداره امور بود و حال در بست مافوق رتبه بحیث سخنگوی مقام عالی ریاست جمهوری تعیین شده است.

همچنین «مختار الله مختار» با حفظ بست، امتیازات و وظایف فعلی( دستیار خاص رئیس جمهور) بحیث رئیس تشریفات ریاست عمومی اداره امور، تقرر حاصل نموده است.

محمد هارون چخانسوری تحصیلات عالی خویش را تا سطح ماستری در بخش اداره‌عامه و پالیسی در دانشگاه سیدنی استرالیا به اتمام رسانده است.

وی پیش از این در بانک جهانی ایفای وظیفه نموده و بیش از ۱۲ سال در دوایر دولتی و غیر دولتی در زمینه‌های پالیسی‌سازی و مدیریت برنامه‌ها کار کرده است.

براساس معلومات دفتر ریاست جمهوری، همچنان وی دارای تألیفات و ترجمه‌های متعدد در خصوص موضوعات هماهنگی‌برنامه‌ها، پالیسی‌سازی، مدیریت‌عامه و مدیریت پروژه‌ها می باشد.

همچنین «مختارالله مختار» پیش از این در کمیسیون تنظیم پروسه انتقال، وزارت احیا و انکشاف دهات و وزارت زراعت و آبیاری ایفای وظیفه نموده و بیش از ۱۲ سال در دوایر دولتی و غیر دولتی در برنامه های انکشافی کرده است.

وی تحصیلات عالی خویش را در بخش اداره و تجارت به اتمام رسانده است.

استرالیا،

پالیسی،

دانشگاه،

ریاست جمهوری،

سخنگو،

ماستری،

محمد هارون چخانسوری،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed