ستانکزی از قول اردوی ۲۰۵ اتل در جنوب کشور دیدن کرد

ستانکزیمحمد معصوم “استانکزی” وزیردفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان در راس یک هیات عالی ربته نظامی از قول اردوی ۲۰۵ اتل در جنوب کشور دیدن کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هدف از سفر “سرپرست وزارت دفاع” ارزیابی و بلند بردن مورال منسوبین فرماندهی قول اردوی ۲۰۵ اتل در جنوب کشور خوانده شده است.

در این سفر آقای ستانکزی را “تورنحنرال داود شاه “وفادار” فرمانده عمومی قول اردوی ۲۰۵ اتل، معاون قول اردو، رئیس ارکان و فرماندهان لواهای پیاده و ضربتی، “جنرال عبدالرازق” فرمانده پولیس قندهار و فرمانده قوای هوای ولایت قندهار همراهی کردند.

سرپرست وزارت دفاع ملی ضمن قدردانی از نیروهای امینتی، خطاب به منسوبین گفت که شما خدمت گزاران مردم هستید و در این راستا از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزید، اکمالات لوژستیکی و پرسونل حمایه هوایی را آماده خواهیم نمود تا سال آینده جواب دندان شکن برای دشمنان مردم افغانستان بدهیم.

 وی گفت: در آینده نزیک یک تعداد طیارات جنگی از طریق همکاران بین المللی اکمال خواهیم شد و دشمن سخت شکست خورده و در سال آینده پلان های را روی دست گرفته ایم تا امنیت مردم خویش را به صورت درست تر و بهتر از سال گذشته تامین نمائیم.