سالنگ به صورت یکطرفه باز شد

۷ دلو ۱۳۹۵

شاهراه سالنگ که 9 ولایت شمالی کشور را به کابل وصل می کند، در نتیجه پاک کاری برف، به صورت یک طرفه برای موترهای تیزرفتار و مسافربری باز شد.

دگرجنرال رجب، رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این شاهراه سالنگ از صبح امروز (7دلو) به صورت یکطرفه و تنها برای مسافربری باز شده است.

به گفته وی، در حاليكه عمليات پاک کاری شاهراه سالنگ از وجود برف و فراهم آوری تسهیلات به منظور تردد مصئون در مسیر جریان دارد؛ اما برفباری ضعیف و به وقفه همچنان ادامه دارد.

رجب افزود که تمام انواع وسایط مسافربری به استثنای وسایط تریلری، میتوانند به شکل یک طرفه از مسیر تردد کنند.

بر اساس معلومات رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها، بر اساس برنامه تعیین شده، در نیمه اول روز، وسایط نقلیه از شمال به جنوب و در نیمه دوم روز از جنوب به شمال اجازه عبور از تونل سانگ را دارند.

وی تاکید کرد که تمام راننده گان باید موترهای خود را با وسایل ایمنی تجهیز کرده و در تردد از شاهراه سالنگ، با مامورین حفظ و مراقبت سالنگ ها همکاری داشته باشند.

این شاهراه به دلیل برفباری و طوفان های شدید و احتمال برفکوچ، سه روز گذشته به صورت کامل بروی ترافیک مسدود شده بود.

جنرال رجب

سالنگ

شاهراه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.