سالنگ به روی ترافیک مسدود شد

۱۵ دلو ۱۳۹۷

به دلیل برفباری سنگین و تندباد در سالنگها، مسیر این شاهراه به روی تمام وسایط نقلیه مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تند باد، ریزش برف سنگین و محدودیت ساحه دید از بامداد امروز (15دلو)، مسوولین حفظ و مراقبت سالنگها، این شاهراه را به روی ترافیک مسدود کردند.

عبدالبصیر حبیبی، رئیس حفظ و مراقبت سالنگها می گوید که به منظور جلوگیری از تلفات انسانی و خسارات مالی شاهراه سالنگها به روی ترافیک مسدود و آنعده از وسایط که شامل شاهراه بودن توسط تیم نجات مربوط از ساحه خطر به نقاط مصئون و امن انتقال داده شده اند.

به گفته وی، تا مساعد شدن هوا و پاک کاری سرک، به هیچ موتری اجازه تردد داده نمی شود.

گفتنی است که شاهراه سالنگ یکی از مهمترین شاهراه های کشور است که کابل را به ولایت های شمالی وصل می کند و در روزهای اخیر به دلیل برفباری و طوفان شدید، بارها به روی ترافیک مسدود شده است.

برفباری

سالنگ

مسدود


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.