سازمان غذایی جهان کمک هایش را به بدخشان متوقف ساخت

۲۳ سنبله ۱۳۹۴

WFP-Logo-2مقام‌های سازمان غدایی جهان امروز دوشنبه (۲۳ سنبله) اعلام کردند که ارسال کمک‌های غذایی این سازمان به ولایت بدخشان متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وحیدالله امانی سخنگوی این سازمان در کابل گفت که در حال حاضر ارسال کمک‌هایش را به ولایت بدخشان متوقف کرده، اما در ولایات دیگر افغانستان به کمک‌های خود همچنان ادامه خواهد داد.

او افزود، این تصمیم در واکنش به حمله طالبان بر کاروان کمک‌های غذایی سازمان مذکور به بدخشان اتخاذ شد.

افراد وابسته به طالبان به روز جمعه هفته گذشته پنج موتر باربری سازمان غذایی جهان را در بدخشان آتش زدند.

در این رویداد به رانندگان این موترها آسیب نرسید، اما کمک‌های غذایی موجود در این موترها در آتش سوختند.

بدخشان،

سازمان،

غذا،

کمک

متوقف،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed