ساختمان فرماندهی پولیس دشت ارچی از کنترل طالبان خارج شد

150530082406_kunduz_640x360_bbc_nocreditمقام های محلی قندوز در شمال افغانستان مدعی شده اند که ساختمان فرماندهی پولیس ولسوالی دشت ارچى این ولایت پس از سه از کنترل طالبان خارج و به تصرف نیروهای امنیتی در آمده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ساختمان فرمانده پولیس دشت ارچی ولایت قندوز سه ما قبل به کنترل طالبان در آمده بود.

در همین حال نیروهای امینتی در یک عملیات تصفیوی موفق شدند که ساختمان فرماندهی پولیس دشت ارچی را از کنترل طالبان خارج کند و درجریان درگیرى١۵ تن از شورشیان طالب به شمول معاون ولسوال نامنهاد آنها کشته شدند.

جگرن غلام حضرت کریمى، سخنگوى لواى دوم پیاده اردوى ملى در قندوز گفته است که عملیات مشترک تصفیوى تحت نام (طوفان١٠) ازچندین استقامت شب گذشته جهت پس گیری ولسوالی ارچی آغازشده است.