ساختمان جدید انستیتوت ملی موسیقی کشور افتتاح شد

۳۰ قوس ۱۳۹۲

ساختمان جدید دارای 20 صنف “انستیتوت ملی موسیقی افغانستان” در دو منزل امروز (شنبه 30 قوس) با اشتراک فاوق وردک وزیر معارف، نمایند گان از سفارتخانه های امریکا، انگلستان و دنمارک به بهره برداری سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این ساختمان  مجهز با تمام وسایل وامکانات معیاری آموزش موسیقی در چار چوب انستیتوت ملی موسیقی در شهر کابل ساخته  شده است.

داکتراحمد ناصرسرمت رییس انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان می گوید این تعمیر جدید که دارای صنف کارهای عملی موسیقی است بخش اعظم مشکلات این نهاد هنری را مرفوع میکند.

این ساختمان به هزینه 113000 هزار دالر توسط شورای فرهنگی بریتانیا وسفارت دنمارک ساخته شده و دارای 12 صنف ویژه ای کارعملی موسیقی ویک تعمیر گاه مخصوص آلات موسیقی که یک مسلک کاملا جدید درافغانستان است، می باشد.

فاروق وردک که درمراسم گشایش این تعمیرصحبت کرد، افتتاح این ساختمان را یک دستآورد خوب برای فرهنگ وهنر ملی تعریف کرده گفت که یک استدیو ویا سالون کنسرت مجهز با تمام وسایل پیشرفته روز نیز زیر کار است وبه زودی به بهره برداری خواهد رسید.

وردک انکشافات در بخش های مختلف آموزش وپرورش بخصوص بخش های مسلکی وتخنیکی- فنی حرفه ای- را از دستاوردهای مهم کشور خوانده گفت «13 سال قبل هرگز کسی تصور نمیکرد که روز در ده بوری – که درآن روزها جزسگ های وحشی چیزی دیگری دیده نمیشد- انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، برنامه های فرهنگی وهنری را موازی با برنامه های صلح به پیش ببرد.»

به گفته وردک افغانستان قرار است تا سال 2020 به اهداف ملل متحد برسد ولی جریان موجود آموزش وپرورش درکشور نشان میدهد که افغانستان پیش از 2020 به اهداف ملل متحد برسد.

سطان احمد فانوس فارغ رشته گیتار تعمیر جدید انستیتیوت ملی موسیقی را یک فرصت جدید برای هنرآموزان تعریف کرده وآنرا به فرصت مهم در انکشاف وتوسعه انستیتیوت موسیقی افغانستان میخواند.

فضیله ضمیر فارغ رشته رباب میگوید که هرچند امکانات موجود درکشور با امکانات بیرون از کشور قابل مقایسه نیست ولی در شرایط موجود افغانستان انستیتیوت ملی موسیقی بهترین امکانات وفرصت پنداشه میشود.

آموز

انستیتوت

انگلستان

دنمارک

ساختمان

کابل

ملی

موسیقی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.