زورمندان ميليون ها افغانی پول صرفيه برق را تحويل نميكنند

۲۳ ثور ۱۳۹۵

نتنت مسوولان ریاست برق ولایت کندز ضمن افزایش عواید این اداره اعلام کرده ند که حدود ۳۰۰۰ تن از زورمندان و برخی از ادارات دولتی بیش از یکصد میلیون افغانی محصول برق را تحویل نمیکنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، انجنیر حمیدالله رئیس برق کندزميگويد که شماری از ادارات دولتی و زورمندان؛ بیش از ۱۰۰میلیون افغاني پول برق را غنیمت دانسته از پرداخت آن خودداری ميكنند.

وی به رسانه ها گفت كه اين افراد كه تعداد شان به بيش از سه هزار تن ميرسند، از چندين سال بدينطرف از مدرک محصول برق باقي هستند اما هيچ كدام آنها حاضر به پرداخت محصول نيستند.

وي گفت: « درحدود بیش از یکصد میلیون افغانی است که بالای یکتعداد افراد زومند، اشخاص فرصت طلب و منفعت ‌جوء و بالای برخی ادارات  دولتی ملکی و نظامی از مدرک صرفيه تحويلی پول برق باقي است اما از دادن آن خودداري ميكنند».

نامبرده می‌ گوید که رياست برق، بارها به نهادهاي امنيتي غرض جلب افرادى که پول شان را تحویل نکرده اند، اطلاع داده است اما درین زمینه از سوى آنان با متخلفین برخورد جدی صورت نگرفته است.

رئیس برق کندز ميگويد كه درگذشته لين هاي برق اين افراد را قطع كرده اما دوباره توسط افراد غير مسوول بسته كرده اند.

 اما اوهشدار میدهد؛ درصورتيكه اين افراد باقيداري هاي سالهاي گذشته شانرا تحويل نكنند، اسامي آنها را به نهادهاي عدلي و قضايي ارسال خواهند كرد.

انجنیر حمیدالله،

برق،

تحویل ،

ریاست برق،

زورمندان،

غنیمت ،

فرصت طلب،

کندز،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed