زورمندان در کندز پول صرفیه برق را نمی پردازند‎

۱۳ سرطان ۱۳۹۵

برق-استرالیا-khabarenergy-650x330مسوولان شرکت برشنا ولایت کندز در شمالشرق افغانستان می گویند که افراد زرومند و شماری از ادارات دولتی در این ولایت از چندین سال به این سو، پول صرفیه برق خویش را نه پرداخته اند.

به گزارش خبر گزاری خاورمیانه، انجنیر حمیدالله حمیدی رئیس شرکت برشنا در ولایت کندز نام‌های 500 تن از افراد مسلح غیرمسوول و 28 اداره دولتی را افشاء نمود، که از مدت چهارده سال بدینسو از پول صرفیه برق بدهکار هستند.

آقای حمیدی می گوید قوماندانان سابق و شماری از ادارات دولتی در این ولایت از چندین سال به این از درک پول صرفیه برق خویش را نه پرداخته و از این درک مبلغ ۱۷۰ ملیون افغانی بدهکار شده اند.

وی می گوید: « شماری از ادارات دولتی حساب‌های خود را تصفیه کرده اند و شماری زیادی ادارات دولتی هنوز هم پولس صرفیه برق را تصفیه نکرده اند و ما این موضوع را در مجلس اداری ولایت نیز یاد آوری کردیم و من از تمامی باقی‌داران ریاست برشنا تقاضا می‌ کنم که پول صرفیه برق خود را هرچه عاجل تحویل نمایند.»

رییس شرکت برشنا کندز می گوید که نسبت نپرداختن پول صرفیه، برق آنان بارها قطع کرده اند ولی بازور تفنگ دوباره برق شانرا وصل کرده و کارمندان شرکت برشنا را تهدید به مرگ کرده اند.

موصوف افزود که در این باره به شورای امنیت ملی کشور شکایت نموده است، تا افراد زورگو را جلب نموده و پول صرفیه برق را از آنان اخذ نمایند.

در همین حال اجمل از فعالین مدنی در کندز می گوید که معافیت یک تعداد از افراد زورمند، نپرداختن صرفیه برق را عام می سازد.

وی حکومت محلی کندز را در اخذ صرفیه برق با کندکاری و برخورد سلیقه یی متهم می کند و می گوید که اگر مسوولین حکومتی در این زمنیه تغافل کنند، ممکن شمار این گونه زورمندان نیز افزایش یابد که در آن صورت ممکن شرکت برشنا مسوولیت برق این ولایت را نپذیرد.

وی می گوید: « مسوولین حکومت محلی کندز باید در همچو موارد سلیقه یی برخورد نکنند، شرکت برشنا را در جمع آوری صرفیه برق همکاری کنند، و گرنه این معافیت ها به نفع این ولایت نخواهد بود.»

مسوولین ریاست برشنا در کندز می گویند اگر آنان نتوانند پول صرفیه برق را به صورت منظم جمع آوری کنند، ممکن تاجکستان برق صادراتی کشورش برای کندز را قطع کنند.

هم اکنون علاوه از کندز، ولایت های تخار، بغلان و کابل نیز از برق وارداتی کشور تاجکستان استفاده می کنند.

برشنا،

برق،

تصفیه،

زورمند،

شکایت،

صرفیه،

کندز،

معافیت،

نپرداختن،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed