زنگ چور در حکومت وحدت ملی؛ اعضای پارلمان امتیازات شان دو برابر ساخته اند

۱۶ جدی ۱۳۹۶

یک مکتوب به خبرگزاری خاورمیانه مواصلت نموده است که نشان می‌دهد کمیته مصونیت و امتیازات مجلس خواهان  دوبرابر شدن امتیازات شان شده اند.

در این مکتوب آمده است که در جلسه 21 قوس سال 1396 چنین فیصله به وجود آمده است که امتیازات اعضای پارلمان از 45000 افغانی به 90000افغانی افزایش بیابد.

1: مبلغ 5000 افغانی کردیدت کارت به 10000افغانی افزایش بیابد
2: مبلغ 10000 افغانی تیل به 20000 افغانی افزایش بیابد.
3:کرایه منزل از 250000 به 50000 افغانی افزایش بیابد
در بخش دیگر این مکتوب آمده است که
1: امتیازات کارمندان رسمی درالانشاء ولسی جرگه از 5000الی 25000 افغانی افزایش یابد.
2: امتیازات بخش پرسونل امور امنیتی از 2000 افغانی به 4000 افغانی افزایش یابد.
3:ازدیاد بودیجه در بخش باالمقطع دستیاران قراردادی مبلغ یک صد میلیون افغانی در بودیجه عادی دارلانشاء ولسی در نظر گرفته شود.
4:ازدیاد در بخش دستیاران، دریوران و محافظین اعضای ولسی جرگه مبلغ 2500 افغانی در هر سه بخش ازدیاد گردد.

در بخش پایانی این مکتوب آمده است که در بخش بودیجه انکشافی دارلانشا ولسی جرگه

1 :ازیاد یک پروژه ارتقای ظرفیت وکلای و کارمندان دارلانشا ولسی جرگه
2: ازدیاد یک پروژه بنام کمپلکس رهایشی وکلا در فار سوم در نظر گرفته شود.
3: ازدیاد یک پروژه بنام اعمار تعمیر اداری دارلانشاءولسی جرگه و مشرانوجرگه
4: ازدیاد یک پروژه سولر برق قابل تجدید

این امتیازات در بدل چه برای وکلای پارلمان داده می‌شود؟

در پایان این مکتوب رمضان بشر دوست نوشته است که من به عنوان عضو این کمیسیون صد در صد مخالف امتیاز طلبی وکلا استم، این‌ها هچ وقت سیر نمی‌شوند، در کشور شان مردم گرسنه است و این‌ها در فکر جیب خود استند.

امتیازات

پارلمان

پول

خانه

مردم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.