زندان های ” سیاه ” در بگرام پیدا شده است

۱۳ جدی ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه – محبس دیگری بنام زندان سیاه نیز در بگرام وجود دارد. زندانیان رها شده گفته اند که نیرو های امریکایی آنان را در حالت دشوار و فضای تاریک در زندان سیاه نگهداری می کردند. اما نیرو های امریکایی در افغانستان تا کنون در این مورد تبصرهء نکرده اند.

مقاماتِ پیگیر زندان بگرام خواهان بررسی جدی در خصوص موجودیت زندان سیاه نیرو های امریکایی در بگرام شده اند.

عبدالشکور دادرس یکی از این اعضا به رسانه ها گفته است :

 ” وقتی که من با زندانیان ملاقات کردم به من گفتند که تقریباً یک و یا اضافه تر از یک ماه در زندان سیاه بوده اند. آنها گفتند که در مورد زندان سیاه دیگر چیزی گفته نمی توانند بخاطر چشم و دستان آنها بسته بوده است، در آنجا نه روشنایی بوده و نه هم برق. آنها گفتند، زندان سیاه تا زندان بگرام هفت الی ده دقیقه فاصله دارد. “

او همچنین گفته است : من این موضوع را با مقامات افغانستان در میان گذاشتم که در آنجا یک محبس به نام زندان سیاه موجود است و یک تعداد زندانیان می گفتند که در آنجا نه روشنایی بوده و نه هم برق.

شماری از اعضای این جرگه گفته اند که در میان زندانیان رها شده تعداد از قوماندانان مهم و خطرناک طالبان مسلح وجود دارند که امکان دارد امنیت افغانستان را با خطر مواجه سازند.

آمریکا

آیساف

بگرام

زندان

زندانی

سیاه

ناتو


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.