زنان مخالفان سرسخت مکرون در فرانسه

۱۷ جدی ۱۳۹۷

زنان فرانسوی از منتقدان سرسخت سیاست رئیس جمهور این کشور استند و به همین دلیل در صف اول اعتراضات قرار گرفته اند.

به گزارش بخش بین الملل خبرگزاری خاورمیانه، شبکه تلویزونی «فرانس 24» گزارش داده است که یک روز پس از هشتمین هفته اعتراضات در فرانسه، زنان معترض با ابراز مخالفت به سیاست های اقتصادی «امانوئل مکرون» به جاده ها ریختند.

گفته میشود زنان معترض قصد داشتند جنبه دیگری از این جنبش را نمایش دهند و از زنان محروم جامعه یادآوری کنند؛ زیرا زنان محروم در فرانسه در مقایسه با مردان از نظر اقتصادی در وضعیت اسفبارتر به سر میبرند و اولین قربانیان سیاست های اقتصادی مکرون در این کشور هستند.

اعتراض

زنان

فرانسه

مکرون


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.