زنان افغانستان از خودشان نماینده گی می کنند

13278073_1186176801448238_1171477056_nرئیس جمهورغنی در سومین سمپوزیم بین المللی توانمند سازی و نقش زنان در جامعه افغانستان اظهار داشت که زنان افغانستان به نماینده گی دیگران نیاز ندارند و خودشان از خودشان نماینده گی می کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سومین سمپوزیم بین المللی توانمند سازی و نقش زنان در جامعه افغانستان، امروز در ارگ ریاست جمهوری آغاز شده و تا فردا ادامه خواهد داشت.

رئیس جمهور غنی در این سمپوزیم اظهار داشت که اولویت حکومت وحدت ملی توانمندسازی زنان در بخش های مختلف است.

رئیس جمهور، ضمن تاکید بر تعهدات حکومت وحدت ملی برای بهبود زندگی زنان کشور و سهمگیری آنان در عرصه های مختلف زندگی، گفت که زن افغان امروز از خود نمایندگی میکند.

به باور آقای غنی، زنان افغانستان تا آخرین قطره خونشان از قانون اساسی دفاع می کنند و برای رسیدن به ارزش ها، با قانون اساسی معامله نمی شود.

وی اظهار داشت که زن افغانستان دیگر به عقب برنمی گردد و با تمام قوا به پیش خواهد رفت.

با این حال، رئیس جمهور وعده داد تا تقاضای زنان برای سهم مشخص، واضح و همه جانبه در جامعه را مورد بررسی قرار داده و راه های رسیدن به آن را نیز جستجو کند.

غنی با بیان این که در سال جاری شاهد تحرک اقتصادی خواهیم بود؛ تصریح کرد که زنان در راه رسیدن به پیشرفت های اقتصادی نقش فعالی داشته اند.

مشکلات زنان

این سمپوزیم در حالی برگزار می شود که زنان کشور با مشکلات زیادی روبرو هستند، این قشر جامعه نه تنها در ولایت های ناامن و دورافتاده که در ولایت ها و شهرهای امن نیز مشکلات زیادی دارند.

زنان کشور با خشونت های گوناگون، تبعیض نژادی، لت و کوب، بد دادن، ازداوج های اجباری و میزان بالای مرگ و میر در زمان زایمان روبرو هستند.

حل این مشکلات به زمان زیادی نیاز دارد و حکومت در طول سال های گذشته کارکرد مناسبی در این رابطه نداشته است و اقدامات اساسی انجام نداده است.

سومین سمپوزیم بین المللی دو روزه «توانمند سازی و نقش زنان در جامعه افغانستان» از سوی وزارت امور خارجه و با اشتراک شماری از وزرا، نمایندگان کشورهای مختلف، سازمانهای بین المللی، فعالین حقوق زن، کارمندان ارشد حکومتی و نمایندگان جامعه مدنی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود.