زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تا دو روز دیگر مشخص خواهد شد

9_5340fe1c025e3_535a940125e70کمیسیون انتخابات می گوید که زمان نهایی انتخابات پارلمانی را تا دو روز دیگر مشخص می کند و پیشنهادش را در این زمینه به رییس جمهور خواهد سپرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عزیز بختیاری، عضو کمیسیون انتخابات اظهار داشت: ” ما به جناب رییس جمهور پیشنهاد می‌کنیم، اگر آنها آماد‌گی‌ داشته باشند تا برای برگذاری انتخابات همکاری کنند، آن وقت کمیسیون زمان برگذاری انتخابات را اعلام خواهد کرد”.

هفت روز از فرمان رییس جمهور غنی در پیوند به پیشنهادهای کمیسیون ویژه‌ اصلاح انتخاباتی و مشخص ساختن زمان برگذاری انتخابات پارلمانی می‌گذرد. اما تا هنوز هم این فرمان به کمیسیون انتخابات نرسیده است.

بختیاری ادامه داد: ” متاسفانه این بی‌نظمی‌ها در همه‌ ابعاد حکومت وجود دارد؛ با توجه به اینکه مساله انتخابات از مهمترین مشکلات کشور ما است. حتا یک فرمانی که داده می‌شود در طی دو هفته یا کم بیش نمی‌رسد”.

درهمین حال؛ تاکید کاخ ریاست جمهوری بر به میان آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی و مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی است.

سیدظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفته است: ” آغاز کار کمیسیون گزینش نیازمند یک سلسله اقدامات تخنیکی است که کار بالای آن جریان دارد. آنچه که در فرمان رییس جمهور صراحت دارد، این است که این کمیته باید کارش را به زودترین فرصت آغاز کند؛ به خاطری اینکه پافشاری رییس جمهور افغانستان همین بوده که اصلاحات بنیادی صورت بگیرد و آغاز کار این کمیته یکی از آنها می‌باشد”.

برگزار نشدن انتخابات پارلمانی در زمان معین آن، از دیگر مسایلی است که به نحوی ناکامی حکومت وحدت ملی را نشان می دهد که قرار بود این انتخابات در اوایل سال برگزار شود؛ اما دیده می شود که تاکنون زمان برگزاری آن مشخص نشده است.