رییس محکمه ابتداییه نظامی کندز با یک همکارش ربوده شد

21 ژانویه 2017

اصل الدین رییس محکمه ابتداییه نظامی ولایت کندز صبح امروز در مسیر شاهراه کندز- خان آباد از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد.

محفوظ الله اکبری سخنگوی پولیس زون 808 سپین زر پولیس به خبرگزاری خاورمیانه گفت، رییس محکمه ابتداییه نظامی کندز همراه با یک همکارش صبح امروز در منطقه خواجه پسته در مسیر راه کندز-خان آباد از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده است.

آقای اکبری علاوه کرد که بررسی ها در زمینه از سوی پولیس آغاز شده است.

این درحالیست که یک ماه پیش ریس کمیته صلیب سرخ برای ولایت کندز در همین مسیر از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده که هفته گذشته از چنگ رباینده گان رها گردید.

محراب الدین ابراهیمی

اصل الدین،

خان آباد،

ربوده،

کندز،

محکمه،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.