رییس مجلس سنا اتهام وارده بر علیه خانواده اش را رد کرد

۱۸ ثور ۱۳۹۴

فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا، با رد اتهام همکاری خانواده اش با گروه های تروریستی از جمله طالبان، از حکومت و نهادهای قضایی خواسته که از او اعاده حیثیت کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسلمیارگفته است کسانیکه اتهام همکاری خانواده او را با افراد انتحاری بسته، اذهان عامه را تخریش و به موقف اجتماعی او ضربه زده است.

اخیرا، لالی حمیدزی، نماینده قندهار در مجلس گفته بود که یونس، برادر فضل هادی مسلمیار مسئول انتحاری ها را در خانه اش در ننگرهار نگهداری می کند.

آقای حمیدزی، گفته بود که چند روز پیش، ماموران امنیت ملی خانه یونس برادر آقای مسلم یار را محاصره کرده و حدود سه ساعت عقب دروازه ماندند تا بلاخره اجازه ورود به آنها داده شد.

او گفته که پس از سه ساعت زمانی که ماموران امنیت ملی وارد خانه یونس می شوند، مسئول انتحاری ها در ننگرهار از خانه او فرار کرده بود.

ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان نیز این کار برادر آقای مسلم یار را غیرقانونی و غیر قابل بخشش خواند و از ارگان های امنیتی خواست در این مورد هرچه سریعتر بررسی های شان را آغاز کنند.

فضل هادی مسلمیار روز جمعه در کابل به خبرنگاران گفت که اتهام مطرح شده از جانب لالی حمیدزی و ظاهر قدیر، براساس “مسائل شخصی” عنوان شده و حالا او خواستار اعاده حیثیت از جانب رییس جمهوری و نهادهای قضایی است.

مسلمیار افزود: “من خواهان حیثیت هستم و عدالت باید تطبیق شود و کسانی که با افراد انتحاری همکاری می کنند، در دروازه های قندهار، هرات، مزار و یا ننگرهار آویزان شوند، اگر ثابت شود که من با انها همکاری می کنم من را اعدام کنند.”

او یک هفته به حکومت فرصت داد تا در این مورد تحقیق کند و افراد که مظنون هستند و یا دروغ گفته اند را به پنجه قانون بسپارد، رییس مجلس هزمان هشدار داد که کوتاهی کردن در این مورد عواقب بدی برای کشور در پی خواهد داشت.

اتهام

تروریستان

رد

رییس

سنا

طالب

مجلس


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed