اسد ۲۳, ۱۳۹۹

رییس عمومی امنیت ملی از استادان دانشگاه غزنی پوزش خواست

رحمت الله نبیل رییس عمومی امنیت ملی افغانستان از دو تن از استادان دانشگاه ولایت غزنی رسما پوزش خواست.

رحمت الله نبیل رییس عمومی امنیت ملی افغانستان از دو تن از استادان دانشگاه ولایت غزنی رسما پوزش خواست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دو تن از ماموران پائین رتبه امنیت ملی در ولایت غزنی با استفاده از صلاحیت وظیفه ای خود با دو تن از استادن دانشگاه این ولایت بی احترامی کرده بودند.

براساس گزارشها، ماموران ریاست عمومی امنیت ملی، دو تن از استادان دانشگاه غزنی مورد بازجویی قرار داده بودند و سپس موی سر آنان تراشیده اند.

با این حال رییس عمومی امنیت ملی از نصیر احمد آرین و حبیب الله کاشفی به طور رسمی معذرت خواهی کرد و به ارتباط موضوع دو تن از کارمندان امنیت ملی مورد پیگرد و بازجویی قرار داده است.

آقای نبیل گفت که ” من به نمایندگی از ارگان امنیت ملی از شما استادان عزیز که پدر معنوی جامعه هستید و تمام استادان معظم افغانستان که نور چشم ما هستند معذرت میخواهم، که این موضوع سبب رنجش شما قرارگرفته است”.

وی خطاب به استادان گفت که ” ریاست عمومی امنیت ملی به عنوان نخستین خط مدافع شهروندان خود، پاسبانی از حقوق اساسی شهروندان و حیثیت شان را از مهمترین وظایف خویش میداند”.