رییس جمهور کشور سودان معرفی شد

۲۸ ثور ۱۳۹۴

کمیته انتخابات سودان عمر البشیر را به عنوان رییس جمهوری این کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، با پایان دوره تجدیدنظر، کمیته ملی انتخابات سودان روز گذشته «عمر حسن احمد البشیر» را به مدت پنج سال به عنوان رییس جمهور این کشور معرفی کرد.

مختار الاصم رییس کمیته انتخابات سودان اعلام کرد: با پایان دوره تجدید نظر و صدور دستورات دیوان عالی در خصوص انتخابات؛ عمر البشیر نامزد حزب کنگره ملی سودان به عنوان رییس جمهوری این کشور برگزیده و معرفی شد.

پیش از این، کمیته ملی انتخابات سودان تاکید کرده بود در انتخابات پارلمانی این کشور، حزب کنگره ملی سودان ۳۲۳ کرسی از مجموع ۴۲۶ کرسی پارلمان را به دست آورده است.

مخالفان سودانی در اعتراض به نامزدی البشیر در انتخابات ریاست جمهوری ، شرکت در انتخابات را تحریم کرده بودند.

عمر البشیر از سوی دیوان کیفری بین المللی برای ارتکاب جنایات جنگی، کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت در منطقه دارفور تحت پیگرد قرار دارد.

انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سودان از ۱۳ تا ۱۶ اپریل گذشته برگزار شد.

انتخابات،

رئیس جمهور،

سودان،

عمرالبشیر

معرفی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed