رییس جمهور غنی با سفیر کوریای جنوبی ملاقات تعارفی کرد

محمد اشرف رییس جمهوری اسلامی افغانستان با “چه یون چیول” سفیر کوریای جنوبی در کابل ملاقات تعارفی نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این ملاقات روز دوشنبه در ارگ انجام شد، هر دو جانب در مورد گسترش روابط میان افغانستان و کوریای جنوبی بحث و تبادل نظر کردند.

آقای غنی ضمن تشکری از کمک و همکاری کوریای جنوبی در عرصه های مختلف به افغانستان، گفت: کوریای جنوبی در سکتور اقتصادی پیشرفت های خوبی نموده است و آرزومندم که تجارب خویش را بخاطر مبدل کردن افغانستان از یک کشور وارداتی محصولات زراعتی به یک کشور صادراتی با ما شریک نماید.

رییس جمهور غنی خواستار شریک سازی تجارب کوریای جنوبی با افغانستان در عرصه های جنگل داری و صنایع کیمیاوی نیز گردید.

اشرف غنی گفت: افغانستان در عرصه های تولید انرژی آبی، آفتابی و بادی ظرفیت های خوبی دارد و ما می خواهیم در این زمینه ها نیز از تجارب کوریای جنوبی مستفید شویم.

آقای غنی از سفیر کوریا جنوبی در کابل خواست تا سلام ها و تمنیات نیک وی را به رییس جمهور آن کشور برساند.