رییس جمهور از سفر دو روزه اش در تهران به کشور بازگشت

محمد اشرف غنی رییس جمهور و هیئت همراهش پس از سفر رسمی دو روزه در تهران، شامگاه روز دوشنبه (۳۱ حمل) به کشور بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی در ترکیب یک هئیت عالیرتبه دولتی جهت یک سفر رسمی عازم تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران شده بود.

رییس جمهور غنی و هئیت همراهش در این با مقامات عالیرتبه دولتی و همچنان با رهبری جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند و در مورد گسترش روابط افغانستان با ایران صحبت و تبادل نظر نمودند.

همچنین آقای غنی در دیدار با دانشجویان افغان که مصروف تحصیلات در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران هستند در مورد برنامه های کاری دولت صحبت کرد.

دانشجویان افغان در ایران می گویند پس از ختم تحصیلات شان که به افغانستان بر می گردند از سوی عده ای جاسوس خوانده میشوند، در حقیقت آنها جاسوس نیستند بلکه فرزندان واقعی افغانستان می باشند.

این دانشجویان خواهان ایجاد بنیاد ملی نخبه گان به منظور پیشبرد برنامه های علمی گردیدند.

آقای غنی در بخش از صحبت هایش در باره رهایی ۳۱ گروگان مردم هزاره صحبت کرد و گفت: دولت بخاطر رهایی ۳۱ تن از هموطنان ما عملیات های مهمی را انجام داده و تعداد زیادی از تروریستان را از پا در آورده و تا حال در هیچ مسئله ای به این اندازه قوا استفاده نگردیده بود.

رییس جمهور گفت: برای ما حفظ زندگی هموطنان گروگان ما اهمیت زیادی دارد، به همین سبب ما شماری از سربازان رشید خود را بخاطر رهایی آنان از دست دادیم و همچنین تاکنون ۶۰۰ هزار دالر در این جنگ هزینه شده است.

وی با تاکید بر اینکه افغانستان به قبرستان تروریستان مبدل خواهد شد، گفت: آنانیکه مردم بی گناه ما را می کشند، سربازان ما را سر می برند و مردم عادی را که برای دریافت حقوق شان به بانک مراجعه کرده بودند به خاک و خون می کشانند، از دایره انسانیت خارج هستند و انتهای بی رحمی، بربریت و وحشت خویش را نشان میدهند و مردم افغانستان هیچگاهی برای شان تسلیم نمی شوند.

رییس جمهور به صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه دستور داده تا در رابطه به استخدام دو زن منحیث سفرای افغانستان در کشور های خارجی اقدام نماید.