رییس جمهور از زخمی های نیروهای امنیتی عیادت کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان از زخمی های نیروهای امنیتی در شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل عیادت کرد.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان از زخمی های نیروهای امنیتی در شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی شب هنگام به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان از زخمی های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که در حال حاضر در شفاخانه سردار محمد داوود خان بستری می باشند، عیادت کرده است.

رییس جمهور در جریان عیادت از مریضان، پوهندوی دکتر عبدالرزاق سیاووش قوماندان صحی اردو، مشکلات شفاخانه سردار محمد داوود خان را در عرصه های مختلف از جمله مشکل تشکیلاتی، کمبود ادویه جات و وسایل طبی بیان کرد.

وی همچنان خاطر نشان نمود که یک شفاخانه ۵۰ بستر به منظور تداوی مریضان خانواده های نیروهای امنیتی و دفاعی در محوطه شفاخانه سردار محمد داوود خان به کمک داکتران و پرسونل شفاخانه مذکور ایجاد گردیده و تا دو هفته آینده به بهره برداری سپرده می شود.

رییس جمهور کشور از تغییرات مثبت در شفاخانه سردار محمد داوود خان تمجید کرد و ضمن اینکه به مسئولین و دکتران معالج دستو.ر داد تا از هیچگونه سعی و تلاش در زمینه مراقبت و تداوی مجروحین دریغ ننمایند.