رییس اداره مستقل ارگانهای محل افغانستان آغاز به کار کرد

غلام جیلانی پوپل رییس جدید اداره مستقل ارگان های محل که اخیرا از سوی رییس جمهوری افغانستان معرفی شده بود، روز شنبه (۱۹ ثور) رسما آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، آقای پوپل را در دفتر کاری اش همراهی کرد و وی را رسماً به کارمندان آن اداره معرفی نمود.

رییس جمهور گفت: در گذشته تمرکز بیشتر به وزارت ها و توجه کمتر به ولایات صورت می گرفت اما حال برای همه اطمینان می دهم که در حکومت وحدت ملی به ولایات همانند وزارت خانه ها توجه صورت خواهد گرفت و هماهنگی میان وزارت خانه ها و ولایات به گونه بهتر تامین خواهد شد.

 آقای غنی تاکید کرد که برای حل مشکلات در ولایات در هر ماه با شماری از والیان و ولسوالان دیدار خواهد کرد و برای رفع مشکلات، به صورت اساسی ترتیبات اتخاذ خواهد کرد.

 رییس جمهور نقش مردم را در تحکیم ستون های نظام مهم خوانده گفت که بر مبنای قانون اساسی کشور، شورا های قریه جات و ولسوالی ها یک بخش عمده نظام را تشکیل میدهند که باید به وجود آیند.

وی گفت که شهردار ها باید انتخابی شوند و نیاز است تا ابتدا در شهرداری ها اصلاحات به وجود آید و بعد از آن دستورات قانون اساسی عملی گردد.

همچنین غلام جیلانی پوپل رییس جدید اداره مستقل ارگان های محل، از اعتماد رییس جمهور غنی تشکری کرد و خاطر نشان نمود که وظایف محوله خویش را با کمال صداقت انجام خواهد داد.

وی با اشاره به وظایف و مکلفیت های اداره مستقل ارگان های محل، گفت: این اداره باید برای حکومت داری محلی پالیسی تهیه نموده و از تطبیق آن نظارت کند و از این طریق نقش خویش را در راستای حکومتداری خوب محلی ایفا نماید.