رییس اجرایی با نماینده ویژه امریکا و یک مقام بریتانیایی دیدار کرد

۱۶ ثور ۱۳۹۴

رییس اجرایی حکومت وحدمت ملی افغانستان با معاون فرستاده ی ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان و همچنین با رییس عمومی امور سیاسی وزارت خارجه بریتانیا در کابل دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دکتر عبدالله عبدالله در دیدار با معاون فرستاده ی ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان روی مسایل مختلف صحبت کردند.

این دیدار که روز چهارشنبه (۱۶ ثور) در کابل انجام دو طرف روی تقویت همکاری های منطقه ای، حمایت ایالات متحده و جامعه جهانی از مدیریت درست حکومت وحدت ملی، حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان از سوی همکاران بین المللی به ویژه از سوی ایالات متحده امریکا و هم‌چنان مسایل مربوط به اصلاحات انتخاباتی صحبت نمودند.

هر دو جانب به حمایت جدی ایالات متحده امریکا از نیروهای دفاعی به منظور حمایت از امنیت و دست یافتن به امنیت سراسری در افغانستان تاکید کردند.

آنان مساله مدیریت درست حکومت وحدت ملی را الزام اصلی برای تحقق خواست ها و حقوق مدنی –سیاسی شهروندان افغانستان دانستند.

همچنین آقای عبدالله  در دیدار با “سر سیمون گاس” رییس عمومی امور سیاسی وزرات خارجه بریتانیا، روی تقویت روابط و مناسبات دوستانه میان دو کشور تبادل نظر کردند.

آقای سیمون گاس، به حمایت کشورش از حکومت وحدت ملی و ادامه همکاری های همه جانبه بریتانیا از مردم افغانستان تاکید کرد و افزود: “شکل گیری حکومت وحدت ملی یک فرصت است که با مدیریت درست آن افغانستان بیش تر از پیش به سوی ثبات و توسعه گام برمی دارد.

رییس اجرایی حکومت ضمن استقبال از حمایت های همه جانبه بریتانیا در چهارده سال گذشته از دولت و مردم افغانستان، خواستار حمایت همه جانبه همکاران استراتیژیک و دوستان بین المللی مردم افغانستان شد.

وی همچنین بر اراده قاطع شان در قبال مدیریت درست حکومت وحدت ملی تاکید کرده و افزود: “در کنار این که دشواری های آغازین قابل درک بود، خوشبختانه ما با تمام قاطعیت و تعهد که برای مدیریت درست حکومت وحدت ملی داشتیم، مرحله به مرحله در راستای مدیریت درست به عنوان یک فرصت مهم برای مردم و افغانستان، گام برداشیم.

وی افزود که برای ادامه راه با تمام قاطعیت به منظور انجام مئسولیت هایمان در قبال مردم افغانستان تلاش می کنیم، چون افغانستان برای دست یافتن به امنیت، ثبات سیاسی و توسعه ی پایدار راهی جز مدیریت درست حکومت وحدت ملی و موفقیت حکومت وحدت ملی ندارد.

اجرایی

امریکا

بریتانیا

دیدار

عبدالله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed