ریزش برف سنگین شاهراه سالنگ را مسدود کرد

سالنگ هاشاهراه عمومی سالنگ ها از صبح امروز چهارشنبه (۲ جدی) به دلیل ریزش برف سنگین و طوفان های شدید کاملا به روی وسایط نقلیه مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جنرال رجب، مسئول حفظ و مراقبت سالنگ ها می گوید که شاهراه سالنگ تا رفع خطرات احتمالى ناشی از سرازیر شدن برف مسدود خواهد بود و به کسی اجازه رفت و آمد داده نمی شود.

به گفته جنرال رجب، موتر های باری و حامل مسافرىن در هر دو طرف شاهراه سالنگ در منطقه “ملخان” ولسوالى خنجان ولایت بغلان و ولسوالى “تاجکان” ولایت پروان متوقف شده اند.

گفتنی است که بازشدن شاهراه سالنگ به روسی ترافیک بستگى به هوا دارد و تا زمانی که از چگونگی بارش برف اطمینان حاصل نشود این شاهراه همچنان مسدود خواهد بود.