ریاست مجلس نمایندگان، همچنان بی سرنوشت

26 ژوئن 2019

بعد از سه دور برگزاری انتخابات برای ریاست مجلس نمایندگان، هیچ کدام از نامزدان موفق نشدند رای لازم برای این کرسی را به دست بیاورد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سومین دور انتخابات ریاست مجلس نمایندگان امروز (5سرطان) بین 5 تن از نامزدان برگزار شده بود.

در نشست امروز مجلس 237 نماینده حضور داشتند که نامزدان باید 199 رای برای کامیابی به دست می آوردند که هیچ کدام از آنها موفق به این مهم نشدند.

برای انتخابات در دور سوم، خان آغا رضایی، خان محمد وردک، صدیق احمد عثمانی و عبدالستار حسینی نامزد شده بودند که بعد از رایگیری، هیچکدام از آنها 50 به علاوه یک آرا را کسب نکردند.

در رایگیری این دور، خان محمد وردک ۸۰ رای، خان آغا رضایی ۷۷ راى، صدیق احمد عثمانی ۴۰ رای و عبدالستار حسینی ۱۴ رای به دست آوردند.

در ضمن ۲۲ رای باطل و ۴ رای سفید نیز از سوی نمایندگان استعمال شد.

به این ترتیب خان محمد وردک و خان آغا رضایی در مرحله بعدی انتخابات با هم رقابت می کنند.

این در حالی است که دو دور گذشته نیز بی نتیجه باقی مانده بود و دور اول انتخابات ریاست مجلس از جنجالی ترین و پرچالش ترین دور انتخابات در تاریخ مجلس نمایندگان افغانستان بود.

خبرهای مرتبط:

افغانستان

ریاست

مجلس نمایندگان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.