سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

ریاست عمومی امنیت ملی مسدود شدن فیسبوک را رد کرد

فیسبوک 1ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر بیانیه ای گزارشها مبنی بر مسدود کردن شبکه اجتماعی “فیسبوک” را توسط این اداره رد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اخیراْ در صفحات شبکه های اجتماعی “فیسبوک” شایعات به نشر رسیده که گویا ریاست عمومی امنیت ملی روز چهارشنبه ( ۸ میزان) پیشنهاد نموده تا شبکه “فیسبوک” موقتاْ مسدود گردد.

با این حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان این شایعات را رد نموده و آن را یک شایعه مغرضانه و بی بنیاد خوانده است.

امنیت ملی با نشر بیانیه ای اعلام کرد که رسانه های اجتماعی یکی از ابزار معاصر اطلاع رسانی مردمی مروج در افغانستان می باشد و به هیچ صورت ریاست عمومی امنیت ملی مانع استفاده ابزاز اطلاع رسانی و آگاهی برای مردم خود نمی گردد.

در بیانیه آمده است در حال حاضر بعضی افراد و گروه های مغرض در داخل و خارج از کشور مصروف فعالیت های تبلیغاتی بر ضد وحدت ملی، ارزش ها و بر علیه ‌ نیروهای امنیتی و دفاعی مصروف هستند و می خواهند تا باعث تشدید رهب و وحشت در بین هموطنان گردند.

ریاست عمومی امنیت ملی از تمام رسانه ها و شهروندان کشور تقاضا نموده که متوجه باشند تا نا آگاهانه به یک وسیله تبلیغاتی دشمن تبدیل نگردند.

در بیانیه تاکید شده آنعده افراد و گروه های که عمداْ و آگاهانه به نفع دشمن تبلیغ می نمایند٬‌ در روشنی قوانین نافذه کشور شناسایی و با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.