ریاست جمهوری گرفتن پول نقد را از ایران و امریکا متوقف کرد

مقام‌های وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کردند که دولت پاکستان به تازگی تعهد کرده که در گفت‌وگوهای صلح افغانستان با طالبان به گونه جدی و صادقانه همکاری کند.

دریافت هزینه‌های پولی از استخبارات خارجی توسط ریاست جمهوری افغانستان متوقف شده‌ است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حکومت وحدت ملی، به ویژه رییس جمهور غنی از هیچ کشور یا سازمان اطلاعاتی خارجی دریافت کمک مالی نکرده و این روند متوقف شده‌ است.

اجمل عابدی، سخن‌گوی رییس جمهور افغانستان گفته‌ است که دولت افغانستان و رییس جمهور غنی به شفافیت و حساب‌دهی باور و به آن تعهد دارد و ریاست جمهوری نه تنها از ایران، بل از هیچ حکومت و مرجع دیگری پولی دریافت نکرده و در آینده نیز نخواهد کرد.

این در حالی‌ست که در زمان رییس جمهور پیشین گرفتن پول نقد از حکومت‌ها و سازمان‌های خارجی بیرون از محدودۀ نظارتی در ریاست جمهوری افغانستان صورت می‌گرفته‌است.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان در سال ۲۰۱۳ میلادی گرفتن خریطه‌های پول نقد از آی‌اس‌آی، سازمان استخباراتی امریکا و ایران را تایید کرده‌ است.

بر بنیاد این گزارش، آمار پول نقدی را که کاخ ریاست جمهوری از این دو مرجع در گذشته گرفته مشخص نیست اما ملیون‌ها دالر به گونۀ مجموعی گفته شده‌ است.

رییس جمهور پیشین گفته بود که پول‌های آی‌اس‌آی و ایران از طریق دفتر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری به هدف‌هایی چون پرداخت کرایه، درمان در خارج و کمک‌های مالی به مصرف می‌رسید.

Author