ریاست جمهوری موضوع «احمدخان ایشچی» را بررسی می‌کند

۲۳ قوس ۱۳۹۵

حکومت وحدت ملی از زمان وقوع حادثه ای که در شهر شبرغان ولایت جوزجان بالای آقای احمد خان ایشچی، صورت گرفته است، موضوع را با جدیت تعقیب کرده و تحقیقات همه جانبه را روی دست دارد.

 به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان حفظ جان، کرامت انسانی، و مصئونیت شهروندان را در مطابقت با ارزش های اسلامی، احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور و تعهدات افغانستان در قبال میثاق های بین المللی حقوق بشری، از مکلفیت های اساسی خود می داند.

 در اعلامیه آمده است که دولت افغانستان به مردم اطمینان می دهد که در خصوص قضیه متذکره تمامی مراحل قانونی را رعایت نموده و برای تأمین عدالت، هر آنچه در نتیجه تحقیقات به اثبات برسد، از طریق مراجع عدلی و قضایی با استقلال و بی طرفی کامل اقدام صورت خواهد گرفت.

این در حالیست که «احمدخان ایشچی» معاون پیشین جنبش ملی به رسانه ها گفته است که جنرال دوستم معاون دوم ریاست جمهوری به وی اهانت کرده است و باید به خواست او از سوی حکومت رسیدگی شود.

احمدخان

اهانت

ایشچی

جوزجان

دوستم

ریاست جمهوری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.