ریاست اجرائیه افغانستان، جنایت یهودیها در فلسطین را محکوم کرد

ریاست اجرائیه حکومت وحدمت ملی افغانستان با نشر بیانیه ای جنایت تندروان یهودی را در فلسطین محکوم کرد.

Afghan-CEO-Abdullah-Abdullahریاست اجرائیه حکومت وحدمت ملی افغانستان با نشر بیانیه ای جنایت تندروان یهودی را در فلسطین محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یهودیان تند رو بامداد روز جمعه نهم اسد با آتش زدن خانه فلسطینی ها، یک کودک خردسال خانواده را زنده زنده در آتش سوختاندند و والدینش را به شدت مصدوم نمودند .

ریاست اجرائیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با ابراز نفرت از این عمل جنایت کارانه واظهار همدردی با ملت مظلوم فلسطین ومخصوصا خانواده کودک قربانی ، این عمل جنایتکارانه وضد بشری را به شدت محکوم می کند.

ریاست اجرائیه، از مجامع بین المللی ونهادهای حقوق بشری می خواهد که با این مسأله درد انگیز به صورت قاطع برخورد کرده جنایتکاران را شناسایی وبه دادگاه رسیدگی به جرایم وجنایات جنگی تسلیم نمایند تا عدالت در موردشان تطبیق گردد.

در بیانیه ریاست اجرائیه آمده است که ملت ودولت افغانستان مانند همیشه از داعیه برحق ملت فلسطین در خصوص تعیین سرنوشت سیاسی خود وتشکیل دولت مستقل فلسطینی حمایت کرده راه حل ختم خشونت های ریشه دار تاریخی در این منطقه را تنها با استقرار صلح عادلانه وپایدار وپایان دادن به سرکوب و خشونت وتضییع حقوق ملت فلسطین می داند.