سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

رژیم اسرائیل مسبب اصلی جنگ در سوریه

9482034اکنون قریب به 6 سال است که از جنگ خانمان سوز سوریه می گذرد اما به راستی با این همه فتوحات و شکست هایی که نصیب طرفین درگیر این جنگ یعنی محور مقاومت اسلامی و محور تروریستهای تکفیری  شده است ، چه کسی پیروز واقعی کارزار شام قلمداد می شود؟!

با کمی تامل متوجه خواهیم شد که رژیم اسراییل فاتح اصلی نبردهای سوریه است که در ادامه به بخشی از این خسارتها اشاره خواهیم کرد.

منحرف شدن تمرکز اصلی محور مقاومت از اسراییل به سمت نیروهای تکفیری- تروریستی در سوریه نابود شدن زیرساختهای کشور سوریه به عنوان یکی از محورهای مقاومت و هزینه های جبران ناپذیر ناشی از این جنگ . کم کردن محبوبیت حزب الله لبنان در چشم جمعیت کثیری از اهل سنت با شانتاژهای رسانه ای غرب متلاشی کردن ارتش سوریه به عنوان یکی از ارتش هایی که می توانست تهدیدی بزرگ برای موجودیت اسراییل باشد. آواره شدن بیش از یک سوم جمعیت 21 میلیونی سوریه و وقایع اسف بار مرتبط با بحران پناهندگان .

 تمامی موارد فوق قطعا در اتاقهای فکر صهیونیسم بین الملل بررسی شده ، بطوری که جبهه استکبار تمام امکانات خود را بسیج کرده تا با کمک تروریستهای تکفیری به اهداف از پیش تعیین شده خود در منطقه خاورمیانه برسند و در این مسیر از کشتار زنان و کودکان و غارت سرمایه کشورهای مسلمان ابائی ندارند .