روند رایدهی به صورت عادی ادامه دارد

۱۶ حمل ۱۳۹۳

وزارت امور داخله دریک جلسه امنیتی وضعیت سراسر کشور را مورد ارزیابی قرار داد .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دراین جلسه محمد عمر داود زی وزیر امور داخله استر پاسوال محمد ایوب سالنگی معین ارشد وزارت امور داخله اشتراک داشتند.

محمد عمر داودزی وزیر امور داخله ی کشور در این جلسه با مسوولین امنیتی زون های هشت گانه صحبت نموده وتدابیر امنیتی جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی را مورد بررسی قرار دادند.

قوماندانان ومسوولین امنیتی از سراسر افغانستان با اطمینان کامل اظهار داشتند که نیروهای امنیتی به ویژه پولیس ملی در جهت تامین امنیت مراکز رای دهی آمادگی کامل دارند.

بر اساس گزارش های رسیده از ولایات کشور تا اکنون هیچ نوع حادثه که باعث مختل نمودن پروسه رای دهی شود،  توسط مسوولین امنیتی گزارش نشده است.

وزارت امور داخله به تمامی هموطنان شریف و متدین اطمینان میدهد تا با خاطر آسوده به پای صندوق های رای دهی رفته و رای خود را استعمال نمایند.

افغانستان

امنیت

انتخابات

پولیس


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.