روسیه در تلاش فروپاشی پیمان “ناتو” است

۱۸ حوت ۱۳۹۴

12837672_1040967019297751_2070080030_oینیس ستولتینبیرگ منشی عمومی ناتو مدعی شده است که روسیه تلاش دارد تا پیمان ناتو را از هم فروپاشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، منشی عمومی ناتو می گوید: با وصف تپ و تلاش متعدد مسکو می خواهد همسایه های خود را بترساند و ناتو را به انشعاب مواجع نماید.

اما ناتو به همه تهدیدات روسیه جواب واحد میدهد، پروژه های جدید نظامی خود را هماهنگ میسازند. منجمله نیروهای خود را در نواحی شمالی اروپا که هم مرز با روسیه اند؛ تقویه می نماید.

منشی عمومی ناتو در ارتباط تقویه شدن نیروهای هوافضاپی روسیه در سوریه و بحیره مدیترانه ابراز نگرانی نموده گفت که در جواب ناتو مجبور شده است در ترکیه و نواحی شرقی بحریه مدیترانه نیروهای خود را تقویه نماید.

پروژه های جدید نظامی

تلاش متعدد مسکو

خاورمیانه

روسیه در تلاش فروپاشی پیمان "ناتو" است

منشی عمومی ناتو


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed