سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

روسیه خواهان یک افغانستان با ثبات است

2D9A9616 (1)حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان، امروز یکشنبه (۶جدی) با الکساندر مانتیتسکی سفیر روسیه در کابل دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معین سیاسی وزارت امور خارجه از سفیر فدراسیون روسیه مقیم کابل، در مورد آنچه به عنوان اظهارات مقام های وزارت امور خارجه آن کشور در رابطه با همخوانی علایق روسیه با علایق گروه طالبان و مجاری تماس آن کشور با گروه یاد شده اخیراً در رسانه ها بازتاب یافته است، خواهان توضیحات گردید.

سفیر روسیه گفت که از گفته های اخیر مقام های وزارت امور خارجه آن کشور در این رابطه نقل قول و تعبیر غیر دقیق صورت گرفته است.

وی افزود که در واقع، منظور این بوده است که علایق روسیه با علایق گروه طالبان تنها در جنگ با داعش همخوانی دارد و هدف آن کشور از داشتن مجاری تماس با گروه یاد شده صرفاً کمک به دریافت راه حل سیاسی به مخالفت گروه طالبان با دولت افغانستان می باشد.

سفیر فدراسیون روسیه مقیم کابل تأکید ورزید که آن کشور همیشه از دولت افغانستان پشتیبانی نموده است و خواهان یک افغانستان مستقل، دارای حاکمیت ملی، با ثبات و عاری از تروریسم و مواد مخدر می باشد.

در ادامه این ملاقات، دو طرف در مورد موضوعات مهم در روابط و همکاری های دوجانبه افغانستان و روسیه، منجمله مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و نشست مشورت های سیاسی میان وزارت های امور خارجه دو کشور که قرار است در آینده نزدیک در مسکو برگزار گردد، بحث و تبادل نظر نمودند.