روسای کمیسیون های انتخاباتی برکنار شدند

۲۳ دلو ۱۳۹۷

بر اساس فرمان تازه رئیس جمهور و متکی بر تعدیل در قانون انتخابات، رئیس و اعضای کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی از وظیفه عزل شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد نحوۀ تعیین اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی شام امروز (23دلو) صادر شد.

در خبرنامه ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری آمده است «متکی به توشیح و نافذ شدن تعدیل جدید در قانون انتخابات از تاریخ 23/11/1397، رئیس و اعضای کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی منعزل محسوب می گردد».

در این خبرنامه آمده است که:

1- به منظور جلوگیری از سکتگی در اجرای امور، رؤسای دارالانشای هر دو کمیسیون بطور مؤقت سرپرستی کمیسیون ها را بعهده میگیرند.

2- متکی به احکام مندرج مادۀ سیزدهم قانون جدید انتخابات، احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات اشخاص واجد شرایط مندرج ماده دوازدهم این قانون را با اسناد مربوط در خلال مدت هفت روز اعتبار از تاریخ 27/11/1397 به منظور تعیین اعضای کمیسیون های انتخاباتی و رؤسای دارالانشای کمیسیون ها به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نمایند.

این حکم به امضای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صادر شده است.

این در حالی است که انتخابات مجلس نمایندگان سال جاری از جمله فاسدترین، پرچالش ترین و بی اعتبارترین انتخابات بود.

تعدیل در قانون انتخابات نیز در جلسه امروز کابینه مورد تصویب قرار گرفته بود.

رئیس جمهور

عزل

کمیسیون های انتخاباتی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.