روسای کمیسیون های انتخاباتی برکنار شدند

بر اساس فرمان تازه رئیس جمهور و متکی بر تعدیل در قانون انتخابات، رئیس و اعضای کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی از وظیفه عزل شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد نحوۀ تعیین اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی شام امروز (۲۳دلو) صادر شد.

در خبرنامه ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری آمده است «متکی به توشیح و نافذ شدن تعدیل جدید در قانون انتخابات از تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷، رئیس و اعضای کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی منعزل محسوب می گردد».

در این خبرنامه آمده است که:

۱- به منظور جلوگیری از سکتگی در اجرای امور، رؤسای دارالانشای هر دو کمیسیون بطور مؤقت سرپرستی کمیسیون ها را بعهده میگیرند.

۲- متکی به احکام مندرج مادۀ سیزدهم قانون جدید انتخابات، احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات اشخاص واجد شرایط مندرج ماده دوازدهم این قانون را با اسناد مربوط در خلال مدت هفت روز اعتبار از تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ به منظور تعیین اعضای کمیسیون های انتخاباتی و رؤسای دارالانشای کمیسیون ها به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نمایند.

این حکم به امضای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صادر شده است.

این در حالی است که انتخابات مجلس نمایندگان سال جاری از جمله فاسدترین، پرچالش ترین و بی اعتبارترین انتخابات بود.

تعدیل در قانون انتخابات نیز در جلسه امروز کابینه مورد تصویب قرار گرفته بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *