اسد ۲۲, ۱۳۹۹

روسای جمهور افغانستان و ایران بر گسترش روابط تاکید کردند

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان و دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در تهران، روی گسترش روابط دوجانبه تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رییس جمهورکشورمان صبح روز یکشنبه (۳۰ حمل) در راس یک هئیت عالیرتبه دولتی عازم تهران شده است.

آقای غنی پس از ورود به تهران مورد استقبال رسمی دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، قرار گرفت.

روسای جمهور و هیات های عالی رتبه دو کشور طی ملاقات های دوجانبه در مورد گسترش روابط میان افغانستان و ایران در عرصه های مختلف به شمول مسایل منطقه ای بحث و تبادل نظر نمودند.

رییس جمهور ایران با اشاره بر اینکه مردم افغانستان و ایران از قرن ها بدینسو در کنار همدیگر زندگی کرده اند، گفت: ما باید نزدیکی و اتحاد این دو ملت را بیشتر سازیم.

آقای روحانی مراتب تاثر خود را بخاطر کشته شدن مردم بی گناه افغانستان در جریان حوادث تروریستی ابراز کرد و از همکاری کشورش با افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم  اطمینان داد.

وی با اشاره بر اینکه امنیت افغانستان باعث امنیت منطقه می گردد، گفت: هر دو کشور باید همکاری های اطلاعاتی شانرا در زمینه مبارزه با باندهای خطرناک بیشتر سازند.

رئیس جمهور ایران خاطرنشان کرد که افغانستان و ایران علاقمند اند تا همکاری های شان را در عرصه های اقتصاد، معادن، صنعت و تجارت گسترش دهند و مسیر ترانزیتی بندر چابهار به زاهدان وصل نمایند.

همچنین محمد اشرف غنی رییس کشورمان از استقبال و پذیرایی گرم هیات عالی رتبه افغانستان و اراده مقامات جمهوری اسلامی ایران بخاطر همکاری های درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت با افغانستان، تشکری کرد.

رییس جمهورغنی گفت: مساله مهاجرین برای ما حیاتی است به همین منظور کابینه افغانستان کمیسیون عالی مهاجرین را ایجاد کرده تا مهاجرین افغان ثبت و راجستر شوند تا زمینه برگشت مرحله وار، تدریجی و داوطلبانه آنان به کشور شان آماده گردد.

اشرف غنی، داعش را یک خطر جدی مشترک ملت ها دانست و در زمینه مقابله با اقتصاد جرمی بر همکاری های بیشتر منطقه ای و فرا منطقوی تاکید کرد.

رئیس جمهور غنی با اشاره بر اینکه کابینه افغانستان به طور دسته جمعی رای اعتماد بدست آورد، گفت: ما یک برنامه صد روزه کاری را ایجاد خواهیم کرد.

غنی با اشاره بر اینکه افغانستان می خواهد در ساحات مختلف همکاری های خویش را با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهد، گفت: هیاتی از کشور چین بزودی مساله احداث خط آهن از چین به واخان و هرات را مورد بررسی قرار خواهد داد.

رییس جمهور غنی با تاکید بر اینکه حکومت وحدت ملی پایدار و مستحکم است، تاکید نمود: برای رسیدن به صلح، ثبات و رفاه، اراده قوی داریم و می خواهیم افغانستان را به مرکز همکاری ها مبدل سازیم.

آقای غنی یک بار دیگر تاکید کرد که اجازه نمی دهیم که از خاک افغانستان بر علیه کشورهای همسایه استفاده صورت گیرد.

رییس جمهور کشورمان از دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد که در یک فرصت مناسب از افغانستان دیدن نماید.