روز شنبه “۱۴ سنبله” در کابل رخصتی عمومی است

پولیسکابلوزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان، فردا شنبه “۱۴ سنبله” را تنها در کابل به دلیل برگزاری یک نشست مهم، رخصتی عمومی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین  با نشر خبرنامه ای گفته است که فردا “شنبه ۱۴ سنبله” تمام ادارات دولتی، دانشگاه ها، مکاتب دولتی و خصوصی تعطیل هستند.

در خبرنامه تاکید شده که این تصمیم در کابینه گرفته شده و هدف آن جلوگیری از ازدحام ترافیک در روز برگزاری این نشست در کابل است.

قرار است فردا نشست موسوم به ”اس. او. ام‟ با حضور نمایندگان کشورهای کمک کننده برای افغانستان در کابل برگزار شود.

ریاست این نشست را وزیر مالیه افغانستان و نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان به عهده دارند.

قرار است در این نشست پیرامون مسایل ملی، موضوعات بنیادی پالیسی در راستای بهبود ثبات مالی، توسعه زیربناها و بخش خصوصی، مؤثریت کمک ها و همکاری های توسعه یی بحث و گفتگو شود.