رهبر گروه ذوالفقار کشته شد

imagesرهبر گروه مردمی و ضد طالبانی «ذوالفقار» ولایت سرپل در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس به قتل رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امان الدین امان، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت سرپل به خبرگزاری خاورمیانه گفت که حسین هاشمی، رهبر گروه ذوالفقار دیشب در ولسوالی گوسفندی این ولایت کشته شد.

وی اظهار داشت که رهبر گروه ذوالفقار توسط افراد مسلح ناشناس زمانی کشته شد که از منزلش به سمت قریه اسماعیل ولسوالی گوسفندی در حرکت بود.

امان افزود که تحقیقات در این رابطه آغاز شده و تاهنوز نتیجه مشخص به آنها نرسیده است.

بر اساس معلومات سخنگوی فرماندهی پولیس سرپل، گروه ذوالفقار از یک سال به این سو در ولسوالیهای گوسفندی، سانچارک و بلخاب ولایت سرپل و ولسوالی زاری ولایت بلخ فعالیت داشته و یک گروه مردمی بود که پولیس هیچ نظارتی بر آنها نداشت.

منبع تصریح کرد که این گروه بر ضد طالبان و مخالفان مسلح فعالیت داشت.