اسد ۲۵, ۱۳۹۹

رهبر طالبان به پاکستان رفته است

mOTHER-FUCKERملا اختر محمد منصور، رهبر جدید طالبان بعد از ناکامی در جنگ غزنی، دوباره به پاکستان رفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد علی احمدی، معاون والی غزنی در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشت که رهبر طالبان برای سوق و اداره جنگ از راه پاکستان به ولسوالی ناوه آمده بود؛ اما دوباره به پاکستان فرار کرده است.

به گفته وی، ملا اختر محمد منصور، در ابتدای عملیات طالبان با فرمانده هان و دیگر شورشیان دیدار کرده و تصمیم به اداره جنگ را داشت تا شهر غزنی را سقوط دهند.

وی در حالی که وضعیت فعلی شهر را عادی ابراز کرد؛ افزود که از دیروز جنگ در این شهر پایان یافته؛ اما دیشب برای مدت ۲۰ دقیقه بالای پوسته های امنیتی در مناطق شهباز و ولی انداخت صورت گرفته که با مقابله نیروهای امنیتی مواجه شده و بر شورشیان تلفان وارد شده است.

احمدی از میزان تلفات آمار دقیق ارائه نکرد؛ اما گفت که شاهراه در مسیر غزنی به روی ترافیک باز بود؛ ولی به دلیل جنگ در مرز غزنی با میدان وردگ، مردم در شاهراه تردد نمی توانند.

از سوی دیگر، منبع اظهار داشت که هم اکنون جنگ در منطقه شاه جوی ولایت زابل نیز جریان دارد.

گفتنی است که طالبان بعد از سقوط کندز، قصد انجام عملیات گسترده برای تصرف شهر غزنی را نیز داشتند که بعد از سه روز از این شهر عقب رانده شده اند.