رهبر شورشیان طالب از مسایل دینی بی خبر است

غنیرئیس جمهور غنی ضمن تقبیح گروگان گیری و کشتن مسافران در ولایت کندز، رهبر شورشیان طالب را از مسایل دینی و اساسات اسلامی بی خبر دانست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جلسه کابینه امروز (۱۲جوزا) به ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان برگزار شد که در این جلسه گروگان گیری و کشتار مسافران به شدت تقبیح شد.

رئیس جمهور غنی با بیان اینکه بعد از آگاهی از حادثه، جلسه اضطراری امنیتی را دایر کرده است؛ عمل شورشیان را قطاع الطریقی نام گذاشت.

وی اظهار داشت :«انجام این عمل در حقیقت قطاع الطریقی است و شخص اول طالبان که خود را عالم دین می گوید با این عمل نشان می دهد که از دین مبین اسلام و اساسات آن مطلقاً بی خبر است و کسانیکه قطاع الطریق می باشند در دین، قانون و عرف ما مستحق شدیدترین جزا اند، فرار کرده نمی توانند و به جزای اعمالشان خواهند رسید.

رئیس جمهور از علمای دین، رسانه ها، جامعه مدنی و شورای ملی خواست تا صدای رسای خویش را بخاطر تقبیح این عمل زشت بلند کنند.

به اعتقاد رئیس جمهور، جنایت کاران در تبانی با تروریستان خارجی جهت تحقق اهداف بیگانگان در کشتار بی رحمانه مردم بی گناه و ملکی افغانستان دخیل هستند.

در این جلسه همچنین به وزارت امور داخله بخاطر امنیت بهتر شاهراه ها هدایت داده شد تا با همکاری وزارت ترانسپورت اقدامات جدی روی دست گرفته شود.

این در حالی است که بامداد دیروز، شورشیان طالب بیش از ۲۰۰ مسافر را بعد از پیاده کردن از موتر با خود برده و ۱۰ تن را نیز تیرباران کردند.