رهبرگروه جندالله در ولایت قندوز، کشته شد

۲ سنبله ۱۳۹۴

امنیت ملیریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که رهبرگروه تروریستی “جنده الله” با چهار تن از همکارانش در ولایت قندوز در شمال شرق کشور  کشته شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قاری غلام حضرت مشهور به ابو حذیفه مسئولیت رهبر گروه جندالله  را در ولایت قندوز بر عهده داشت و یکی از افراد کلیدی پیشبرد جنگ علیه نیروهای امنیتی افغانستان بود.

ریاست عمومی امنیت اعلام کرد که قاری حضرت امروز دو شنبه حوالی ساعت ۴:۳۰ عصر در یک حمله هوایی که توسط ریاست امنیت ملی برنامه ریزی شده بود در ولسوالی چهار دره ولایت قندوز با معاونش”عمار”  و سه تن دیگر کشته شدند.

وی از افراد کلیدی پیش برد جنگ بر ضد نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت قندوز بود.

در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که ابو حذیفه یکی از بزرگترین شبکه های تروریستی را در ولایت قندوز رهبری میکرد و مسوول به شهادت رساندن ده ها تن از شهروندان بیگناه ما بخصوص در ولایت قندوز بود.

براساس خبرنامه، نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان در سر تا سر کشور مشغول مبارزه بر ضد دشمنان هستند و به آنان در هیچ نقطه افغانستان اجازه نخواهند داد تا به فعالیت های تروریستی خود بپردازد.

امنیت

رهبر جند الله

قندوز

کشته


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed