رفع موانع توسعه مناسبات افغانستان با ایران

۲۵ حمل ۱۳۹۵

ContentImages_103469سركنسول افغانستان در مشهد ایران می گوید که تسهیل روابط و رفع موانع برای توسعه مناسبات تجاری، اقتصادی دو كشور نیاز و تاکید دولت افغانستان است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سید نورالله راغی در دیدار هیات تجاری، اقتصادی هرات افغانستان با فعالان اقتصادی خراسان رضوی ایران افزود که موقعیت راهبردی دو كشور و منابع فراوان افغانستان و ایران می تواند پایه ای برای توسعه مناسبات دو جانبه و نیز منطقه ای و بین المللی باشد.

وی اظهار داشت که ظرفیت های بسیار زیادی در هر دو طرف وجود دارد و دو كشور علاقه مند به توسعه و افزایش سطح مناسبات هستند در حالی كه سلسله ظرفیت های دیگری در دو كشور وجود دارد كه تا امروز فعال و رونما نشده است.

راغی با تاكید بر شناسایی و استفاده از این ظرفیت ها در توسعه مناسبات دو كشور گفت: موقعیت جغرافیایی راهبردی دو كشور می تواند زمینه خوبی برای همكاری دوجانبه و سرمایه گذاری و داد و ستد مشترک و بسیار سودآور برای دوطرف باشد.

به گفته وی، این موقعیت راهبردی می تواند به عنوان مبنایی برای فعالیت و همكاری مشترک دو كشور برای ارتقای مبادلات در سطح بین المللی و منطقه ای مورد بهره برداری قرار گیرد.

بر اساس آمارها، ایران بیشترین حجم مبادلات تجاری و اقتصادی با افغانستان را دارد و حجم صادرات به این كشور به حدود سه میلیارد دالر در سال می رسد.

افزایش،

اقتصادی،

راغی،

سید نورالله،

مبادلات،

مناسبات،

هرات،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed