اسد ۲۴, ۱۳۹۹

رفع موانع توسعه مناسبات افغانستان با ایران

ContentImages_103469سرکنسول افغانستان در مشهد ایران می گوید که تسهیل روابط و رفع موانع برای توسعه مناسبات تجاری، اقتصادی دو کشور نیاز و تاکید دولت افغانستان است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سید نورالله راغی در دیدار هیات تجاری، اقتصادی هرات افغانستان با فعالان اقتصادی خراسان رضوی ایران افزود که موقعیت راهبردی دو کشور و منابع فراوان افغانستان و ایران می تواند پایه ای برای توسعه مناسبات دو جانبه و نیز منطقه ای و بین المللی باشد.

وی اظهار داشت که ظرفیت های بسیار زیادی در هر دو طرف وجود دارد و دو کشور علاقه مند به توسعه و افزایش سطح مناسبات هستند در حالی که سلسله ظرفیت های دیگری در دو کشور وجود دارد که تا امروز فعال و رونما نشده است.

راغی با تاکید بر شناسایی و استفاده از این ظرفیت ها در توسعه مناسبات دو کشور گفت: موقعیت جغرافیایی راهبردی دو کشور می تواند زمینه خوبی برای همکاری دوجانبه و سرمایه گذاری و داد و ستد مشترک و بسیار سودآور برای دوطرف باشد.

به گفته وی، این موقعیت راهبردی می تواند به عنوان مبنایی برای فعالیت و همکاری مشترک دو کشور برای ارتقای مبادلات در سطح بین المللی و منطقه ای مورد بهره برداری قرار گیرد.

بر اساس آمارها، ایران بیشترین حجم مبادلات تجاری و اقتصادی با افغانستان را دارد و حجم صادرات به این کشور به حدود سه میلیارد دالر در سال می رسد.