رفت و آمد موترهای تیلری در سالنگ متوقف شد

۲۲ دلو ۱۳۹۸

به دلیل برفباری همراه با طوفان در سالنگها، مسیر شاهراه به صورت موقت برای رفت و آمد موترهای تیلری مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، برفباری در هر دو طرف تونل سالنگ از شام دیروز آغاز شده و پیش بینی می شود که تا فردا ادامه داشته باشد.

ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها می گوید که به دلیل برفباری همراه با طوفان، مسیر شاهراه به صورت موقت برای رفت و آمد موترهای تیلری مسدود شده است.

به گفته منبع، دیگر موترهای باربری و مسافربری با رعایت مسایل ایمنی می توانند در مسیر رفت و آمد داشته باشند.

بر اساس اعلام ریاست حفظ و مراقبت سالنگها، وضعیت عمومی شاهراه در حال حاضر به این شرح است:

ساحه دید: ۱۰۰ متر

سرعت باد: ۱۳ متر در فی ثانیه

رطوبت: ۹۹٪

سردی هوا: ۱۰- درجه سانتی گراد

یخک در فرش جاده: حدود ۲۵ کیلومتر

ضخامت طبقه برف در شمال: ۱۸ سانتی متر

ضخامت طبقه برف در جنوب: ۲۰ سانتی متر

احتمال ریزش برف در ۲۴ ساعت آینده: ۸۰٪

برفباری

تیلری

سالنگ

طوفان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.