رفتار غیر اخلاقی مدیر یکی از مکاتب در بلخ بررسی میشود

۷ حمل ۱۳۹۸

قضیه آزار و اذیت  جنسی یکی از استادان زن توسط مدیر یکی از مکتب های دولتی در ولایت بلخ از سوی وزارت معارف پیگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت معارف با نشر اعلامیه ای گفته است که هرگونه بدرفتاری، خشونت، آزار و اذیت جنسی طبق قوانین پیگرد دارد و عوامل آن باییست در مطابقت با دساتیر قانون پاسخگو باشد.

در این اعلامیه آمده وزارت معارف از پخش ویدیویی در رسانه ها که نشاندهنده بد رفتاری و آزار و اذیت جنسی یکی از معلمین توسط مدیر یکی از مکاتب است، به شدت متاثر شده است.

وزارت معارف گفته که  وظیفه مدیر مکتب مذکور به حالت تعلیق در آمده و برای روشن شدن زوایای این قضیه، اداره ای تفتیش اقدامات لازم را روی دست گرفته است.

این در حالی است که از دو روز بدینسو ویدیو در صفحات مجازی دست به دست می شود که نشان می دهد یک آموزگار زن از سوی مدیر مکتب مذکور مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرد.

بلخ

رفتار غیر اخلاقی

مکتب

وزارت معارف


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.