سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

رسوایی در پشتنی بانک!

25F09014-0594-4803-B73E-8EFFB001DDA8_mw1024_s_nدادستانی کل کشور (لوی سارنوالی) اعلان کرده است که دادگاه عالی افغانستان “حیات الله دیانی” رئیس پیشین و شش کارمند دیگر پشتنی بانک را به ده سال زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بصیر عزیزی سخنگوی دادستان کل کشور می گوید که بر اساس حکم دادگاه عالی، این افراد مکلف به پرداخت ۲۹ میلیون دالر پول اختلاش شده نیز هستند.

گفتنی است که حیات الله دیانی و شش کارمند دیگر پشتنی بانک در سال ۱۳۹۱ از سوی دادگاه ابتدایی به بیست سال زندان محکوم شده بودند؛ اما وی حکم این دادگاه را غیرعادلانه خوانده بود.

بر اساس معلومات دادستانی کل؛ هم اکنون دو تن از کارمندان وزارت مالیه، دو مدیر وزارت شهر سازی و رئیس معادن لوگر به اتهام اختلاس و رشوت ستانی در بازداشت می باشند.