رسوايی جنسی خاخام های اسرائیل

۷ قوس ۱۳۹۴

indexیک نويسنده اسرائيلی میگوید،خاخام های اسرائيلی با ادعای تعهد به ارزش ها بر رسوايي هاي جنسي خود سرپوش مي گذارند.

به گزارش خبرگزاري خاورمیانه،”يوآف شاحام” نويسنده اسرائيلي، با اشاره به رسوايی های جنسی خاخام های وابسته به جريان مذهبي در رژيم اسرائیل گفت: جوانان و فرزندان عضو محافل مذهبی در حالی نخبگان جامعه «اسرائيل» محسوب مي شوند که با ادعای تعهد به ارزش ها، بر رسوايي های جنسی خود سرپوش مي گذارند.

هفته گذشت هم، رسانه هاي خبري رژيم اسرائیل با انتشار اخبار مربوط به فساد اخلاقی “يونان ميگل” رييس فراکسيون پارلمانی حزب خانه يهودی و عضو کنست(پارلمان)اين رژيم نوشتند، اين سياستمدار اسرائيلی در شغل سابق خود برخی از همکاران زن خود را مورد تعرض جنسی قرار داده است.

پيشت نيز ” اليزر برلاند” خاخام اسرائیل که متهم به فساد اخلاقی است است به منظور جلوگيري از بازگشت به سرزمين‌های اشغالی از هلند فرار کرد.

فساد اخلاقی و اقتصادی سران رژيم اسرائیل، يکی از مهم ترين معضلاتی است که گريبانگير اين رژيم است.

اسرائیل،

جنسی،

خاخام،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed