اسد ۲۲, ۱۳۹۹

رسوائی و فضاحت برای جریان المستقبل و  اشرف ریفی رقم خورد

downloadطبق گزارش منتشر شده، فیلم منتشر شده از اقدامات غیرانسانی شکنجه‌گران زندان رومیه به سفارش اشرف‌ریفی وزیر عدلیه لبنان که از عناصر حزب‌المستقبل می‌باشد، تهیه شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این فیلم که با سفارش ساخته شده؛ شکنجه‌گران مارونی (مسیحی) و سنی (از اهالی طرابلس) به اذیت و آزار چند زندانی اهل‌سنت مبادرت می نمایند.

افشای اعترافات تهیه کنندگان این فیلم، ضربه سنگینی به جریان‌المستقبل و وزیر متبوع آن اشرف‌ریفی وارد کرده است.

اشرف ریفی در اقدامی هماهنگ با جبهه‌النصره و شیوخ سلفی چندی پیش شکنجه زندانیان اهل‌سنت در زندان الرومیه را به شیعیان و حزب‌الله منتسب نموده بود که با انتشارات اعترافات تهیه کنندگان فیلم مذکور رسوائی دیگری برای المستقبل رقم خورد.

هدف ریفی از این کار دشمنی با مقاومت و حزب‌الله به انجام سفارش سعودی و حذف رقیب خود یعنی نهاد المنشوق بوده است.