رسم ورواج مردمان ولایات شمال در روزهای عید

بغلان عیدکمتر از ۲۴ ساعت به عید باقیمانده است، هزاران شهروند کشور در سراسر افغانستان سرگرم خرید نیازهای ایام عیدشان هستند تا از عزیزان و دوستان شان بگونه خوبی پذیرایی کنند.

فروشنده گان بزرگ و دست فروشان همه مصروف فروش اموال و اجناس شان هستند و خریداران هم بدون اندکترین گرفتاری فکری، در تلاش فراهم سازی نیازهای ایام عید.

در کنار تهیه انواع و اقسام خوراکه باب رسم و رواج های زیادی در کشور وجود دارد و عنعنعات مردمان افغانستان در هر ولایت متفاوت است، ازین میان مردمان ولایات شمال که با هم رسم و رواج مشترک دارند در ایام عید تقریباً بگونه مشابه ازین روز بزرگداشت می نمایند.

در روز اول بعد از ادای مراسم نماز عید بیشتر مردمان به خانه های نزدیکترین بسته گان شان می روند  و احوال بزرگتر های اقوام و نزدیکان شان را می گیرند و کسانیکه نامزد هستند با رفتن با خانه خسران شان با نامزدهای شان دید و وادید و عید مبارکی می نمایند.

همچنان در روزهای دوم و سوم عید “خانه گشتک” یا رفتن به خانه های دوستان و بسته گان مرسوم است، حتی درین دو روز عید کسانیکه با همدیگر قهر هستند نیز با رفتن به خانه همدیگر کینه و کدورت را از دل می زدایند.

ازین رسم (خانه گشتک) برخی ها بعنوان شیرین ترین لحظات زنده گی شان یاد می کنند.

در بخش های روستایی ولایات شمال مردمان بیشتر به گونه گروهی قریه به قریه می روند و جمعاً در مساجد نشسته عیدمبارکی می نمایند و احوال همدیگر را می گیرند.

روزهای عید از خاطره انگیزترین لحظات زنده گی باشنده افغانستان است، از خورد تا بزرگ درین روز با پوشیدن لباس های نو همه چیز را کنار گذاشته به شادی و خوشی می پردازند.

عبدالجلیل مرد ۸۰ سالهء روستانشین در ولایت بغلان قصه های شیرینی از روزهای عید دارد، او که تجربه های زیادی را پشت سر گذشتانده است از روزهای گذشته اش خیلی ها به خوشی یاد می کند.

” در سابق ها جنگ و پریشانی نبود، در روزهای عید خوردو بزرگ خوش بودند به خانه های همدیگر می رفتند، در روزهای عید مراسم کشتی گیری و در شب های عید مراسم شعرخوانی را راه اندازی می کردند. در مراسم شعر خوانی زیادتر اشعار حافظ و بیدل از طرف ملا امام مسجد خوانده می شد و تمام مردم قریه می نشستند و به آن گوش می دادند”.

بگفته او ایام عید در سالهای پیشین نسبت به این سالها که ترقی و پیشرقت به اوج خود رسیده خوبتر تجلیل می شد، او دلایل بهتر بودن سالهای پیش را آرامی و امنیت عنوان می کند.

در همین حال تعدادی از جوانان سالهای پسین را، سالهای بهتر تجلیل کردن ایام عید می خوانند.

امید الله ۲۴ ساله که در شهر پلخمری مصروف خرید سودای عید در یک دوکان خوراکه فروشی است می گوید: درین سالها در همه عرصه ها پیشرفت زیادی صورت گرفته و عصر حاضر عصر ارتباطات و تکنالوژی است که با بودن این همه می شود خوبتر از عید تجلیل کرد و احوال دوستانی را که در جاهای دور زنده می کنند گرفت.

اما وی نسبت به مرد کهن سالی چون عبدالجلیل از وضع امنیتی عصرش راضی نیست، بگفته او یگانه دلیلی که می تواند مردم از روزهای عید بخوبی لذت نبرند نبود امنیت کامل در سراسر افغانستان است.

به گفته شهروندان کشور اکثر رسم و رواج های پسندیدهء گذشته در افغانستان به ویژه ولایات شمال از بین رفته است و کمتر ازین عنعنات در میان روستا نشینان دور از شهر ها تجلیل می شود.